Je ziet de dingen niet zoals ze zijn. Je ziet de dingen zoals je bent.
 - Socrates
 
 
 
 
 

Opdrachtgevers

* Fier Fryslân
* Medisch Centrum Leeuwarden
* Gemeente Leeuwarden
* Partoer
* Hospice Kajan Hilversum
* Inforitus
* Maatschappelijke opvang ZIENN
* GGZ Friesland
* Politie Friesland
* Movisie
* Bureau Jeugdzorg Friesland
* Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen
* Blijf Groep
* Stichting Toevluchtsoord (het Kopland)
* JSO, experticecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling
 
De Rechtsom Academy biedt verschillende mogelijkheden in professionalisering.  Waar wenselijk wordt samengewerkt met collega coaches/ projectbegeleiders.
 
Teamcoaching
Bij teamcoaching staat het team als systeem centraal. In de coaching van een team worden teamleden gestimuleerd en begeleid naar samenwerking, verdieping en kwaliteitsontwikkeling. Dit veranderingsproces is voor een team uitdagend, confronterend en vooral lerend.
Teamcoaching kan zeer effectief zijn binnen teams waar de communicatie is vastgelopen, waar een hoog ziekteverzuim is of waar de samenwerking niet goed loopt. We richten ons op de onderlinge relaties, eigenaarschap m.b.t. samenwerking, resultaatverantwoordelijkheid, zelfwerkzaamheid en het plezier in samen ontwikkelen. 
 
Intervisiecoaching
Intervisie kan zeer zinvol zijn binnen een bedrijf of instelling bijvoorbeeld bij het starten van een intervisiegroep, wanneer een team of groep is vastgelopen of binnen organisatieontwikkelingen.
Intervisiecoaching faciliteert het van elkaar leren van een intervisiegroep. De Rechtsom Academy biedt een heldere dynamische werkwijze aan die de intervisiegroep stimuleert tot het zelfstandig leren van elkaar.
 
Interventie- en Methodiekbeschrijving
Binnen de non-profit sector is het van belang goed te omschrijven waarom keuzes worden gemaakt en de werkwijze te kunnen onderbouwen. 
In het beschrijven van werkwijzen worden impliciete kennis en kwaliteit expliciet. Dit is een prachtig en inspirerend proces waar ik graag mijn aandeel en expertise in aanbiedt. Het resultaat is een methodische handleiding die gebaseerd is op de visie en kernwaarden van de organisatie en theoretisch onderbouwd is.
In het proces naar het einderesultaat wordt op basis van co-creatie en in regelmatig overleg en afstemming samengewerkt met de betrokken professionals. 
 
Projectbegeleiding
Werkelijke verandering wordt gedragen door een gezamenlijke visie en kent een stevig draagvlak bij medewerkers. Pas op basis van visie en commitment kunnen processen ontwikkeld worden en implementatie worden verankerd.
In projectbegeleiding richt ik me vooral op zorginnovatie. Methodisch staan de vijf kernvragen en aandachtsgebieden van het Rechtsom Model centraal:
Waarom? - Waarom wil men de verandering, welke missie ligt hieraan ten grondslag?
Wie? - Wie is de doelgroep waar het project zich op richt, wie is eigenaar van de gewenste verandering, wie zijn de stakeholders en wat willen zij? Binnen welke cultuur gaat het project zich manifesteren? Is er draagvlak voor verandering?
Hoe? - Hoe is er tot dusver gewerkt met de doelgroep? Hoe wordt er methodisch gewerkt? Hoe gaan we monitoren en het proces meten?
Wat? - Wat zijn de beoogde doelstellingen en resultaten? Welke data wil men verzamelen?
Wanneer? - Wordt de timetabel gevolgd? Wanneer is het project geïmplementeerd?
 
Binnen dit proces is het van belang niets over te slaan, een nauwe samenwerking met opdrachtgevers en betrokken is hierbij van essentieel belang. 
 
Geïnteresseerd?
Wat betreft team- en intervisiecoaching: ik kan in heel Nederland op locatie komen. Het kan echter ook goed zijn dit juist buiten het eigen werkveld te doen. De Rechtsom Academy biedt de mogelijkheid om groepen tot 15 personen te ontvangen. 
 
Voor alle mogelijkheden in professionalisering doe ik graag een vrijblijvende offerte.