Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
Het water gaat er anders dan voorheen.
 - Bram Vermeulen
 
 
 
 
Als je vast zit… 
Als de stress aanhoudt… 
Als je niet gelukkig bent… 
Als je te maken hebt met een ingrijpend verlies…
Als je ernstig ziek bent of samenleeft met een ernstig zieke…
Als je zoekt naar de zin van geloof, overtuiging…
Als je twijfelt… 
Als je het gevoel hebt stil te staan…
 
…  dan kan het fijn zijn een steun in je  rug te ervaren.  Levens- zingevings- en/of arbeidsvragen kunnen indringend zijn en het kan moeilijk zijn daar mee om te gaan.
 
Of het nu over werk gaat of privévragen betreft, een aantal coachingsgesprekken kan je helpen in de verandering die je aan wilt gaan. Tijdens de gesprekken gaan we op zoek naar wat je belemmert en naar onderliggende overtuigingen die de belemmeringen in stand houden.  Alle aspecten in je leven die van belang zijn worden in de coaching betrokken: je denken, doen, voelen, identiteit, bestemming. Daaraan gekoppeld gaan we in op de betekenis van je gezin, familie, omgeving.
De aandacht voor deze dimensies en de bijbehorende krachten en ontwikkelkanten maken het mogelijk nieuwe stappen te zetten, je balans te (her)vinden en er naar te handelen.