Ieder mens draagt iets kostbaars in zich; dat te vinden is zijn weg.

- Martin Buber 

 

 

 
Contactgegevens
Gerda de Groot 
Rechtsom Academy
Nieuwegein
06-22131186
LinkedIn: Gerda de Groot
 
Registraties
NVRG : lidnummer 12892
NVPA : licentienummer 102876
RBCZ : licentienummer 204990R
SCAG : registratienummer 10850
AGB-codes : Zorgverlener  94-017413. 
Praktijk 94-(0)60771
BTW : NL0788.69.808.B01
KvK : 01108928

 

Therapie en coaching
Na aanmelding vindt het eerste gesprek binnen enkele weken plaats. Een goede samenwerkingsrelatie heeft een groot effect op het resultaat van de behandeling. Ik vind het daarom belangrijk dat je het gevoel hebt dat het klikt.
Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis, bespreken we je vraag en verwachtingen en geef ik informatie over mijn mogelijkheden en werkwijze. Wanneer blijkt dat passende hulp elders beter is, dan verwijs ik je door. 

Wanneer je besluit de therapie of coaching bij mij te volgen dan gaan we vervolgens je vraag en situatie verder in kaart brengen. Op basis hiervan bespreken we de mogelijkheden en maken we een plan.
De gesprekken vinden eens in de 2 weken plaats. Regelmatig evalueren we het verloop van de behandeling en je tevredenheid. 
 
Professionalisering
Om de organisatie en teams te leren kennen verdiep ik me in de visie, kernwaarden, strategie en werkwijzen van de organisatie. Ik luister naar wat er speelt en bevraag en bespreek de essentie van de organisatie en de kern van vraag / problematiek. Met de opdrachtgever en betrokkenen stem ik af op doelen, gewenste resultaten en tijdpad.