Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude. 
 - C.G. Jung
 
 
 
 
 
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op relaties tussen mensen. Ieder mens maakt deel uit van een sociaal systeem zoals gezin, familie, relatie, klas, team, bedrijf, buurt, club. 
Mensen in een systeem beïnvloeden elkaar: ruzie of misverstanden ontstaan bijvoorbeeld altijd in contact met iemand anders, net zoals verwachtingen, verlangens. Of wanneer je een (langdurige) ziekte of klacht hebt, wanneer je iets ingrijpends hebt meegemaakt dan beïnvloedt dat de mensen om je heen. En de mensen om je heen beïnvloeden op hun beurt de manier waarop jij met je ziekte of ingrijpende gebeurtenis omgaat. 
Zo ben je ook gevormd door het gezin waarin je wordt geboren. Die ervaringen neem je vaak weer mee in je relaties met anderen.
 
Wanneer de relaties in een systeem problemen geven, verhoudingen verslechteren, dan kan systeemtherapie zinvol zijn. Partners of gezinnen gaan dan samen in behandeling. 
 
Er zijn verschillende vormen van systeemtherapie zoals relatietherapie en gezinstherapie.
Ook individuele systeemtherapie is mogelijk. Je wilt bijvoorbeeld eerst zonder je partner of familieleden stilstaan bij je verleden en de invloed daarvan op je huidige levenswijze of relaties. Of je bent je geliefde verloren maar voelt je nog zo diep verbonden. Het kan ook zijn dat je de enige bent in je relatie of gezin die worstelt met vragen, of misschien heb je geen partner of gezin en is dat juist wat je bezighoudt.