Love in such a way that the person you love feels free. 
 - Thich Nhat Hanh 
 
 
 
 
 
Als je tegen je zin van elkaar verwijdert in een strijd…
Als je langs elkaar heen leeft… 
Als je elkaar niet meer begrijpt…
Als er een ‘ander’ is of was… 
Als je bang bent verlaten te worden…
Als je niet meer weet hoe het verder moet… 
Als je verder wilt kijken dan het nare patroon waarin je beland bent…
Als je wilt investeren in je relatie…
… dan is relatietherapie een mogelijkheid tot verandering. 
Binnen de therapie staan we stil bij de patronen die in jullie relatie zijn ontstaan. We onderzoeken wat er eigenlijk schuilgaat achter jullie strijd, de verwijdering of het stilzwijgen. Vaak zijn dat gevoelens die je niet zomaar uitspreekt, bijvoorbeeld omdat je bang bent gekwetst te worden, of dat de ander je niet begrijpt. 
Relatietherapie bij de Rechtsom Academy is bedoeld om jullie bewust te laten worden van ieders eigen gevoelens en wensen. Die ontdekkingen kunnen het mogelijk maken om opnieuw verbinding met elkaar aan te gaan, met ruimte voor wie je ieder als individu bent. 
 
In de relatietherapie wordt onder andere vanuit de principes van Emotionally Focused Therapy (EFT) gewerkt  link EFT site