Als wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.
 - Marianne Williamson
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschappen
* Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
* Nederlandse Vereniging voor Psychosociaal therapeuten (NVPA)
* Opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
* The international Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT)
 
De NVRG en NVPA zijn beroepsverenigingen voor professionele therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Deze verenigingen bewaken de kwaliteit van hun leden: er zijn opleidingseisen om toegelaten te worden en ieder lid volgt jaarlijks nascholing om geregistreerd te kunnen blijven. Ik houd me aan de beschreven beroepscodes. Wanneer je ontevreden bent over mijn werkzaamheden dan ga ik hierover graag met je in gesprek om tot een oplossing te komen. 
 
Als NVPA-Therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de klachtenprocedure vind je informatie op www.nvpa.org onder het kopje 'clienten'. Via het RBCZ-register val ik onder het Tuchtrecht Complementaire zorg (TCZ). 
 
 

 

In mijn werk word ik gedreven door dat wat mensen bezielt, door wat hen werkelijk raakt. Ik ben geïnteresseerd in het perspectief van de ander en gefascineerd door het unieke in ieder mens en tegelijkertijd door de betekenis van verbindingen in generaties, gezinnen en relaties.
 
Ieder mens heeft iets heel puurs en eigens in zich: soms volop aanwezig, soms verstopt en bijna niet meer merkbaar. Het verlies van contact met dat pure kent vele oorzaken zoals problemen in de kindertijd, moeilijke gezinssituaties, relatieproblemen, verlieservaringen of ziekte.
In mijn werk als therapeut en coach ben ik verwonderd door de kracht die mensen hebben, ook als problemen diep zijn en alle energie vragen. In het samen zoeken naar de essentie van wat er aan de hand is ben ik gericht op het versterken van die (veer)kracht. In de therapie of coaching staat de persoon centraal; ik ben oprecht geïnteresseerd in wie je bent. 
 
Ook in mijn werkzaamheden met professionals richt ik mij op wat hen, teams en organisaties drijft. Organisaties en teams zie ik als een systeem waarin posities, regels, interactiedynamiek kunnen leiden tot vastzittende patronen. Vanuit visie, kernwaarden werk ik graag samen met de betrokken professionals en teams aan inhoudsontwikkeling en aan het creëren van constructieve resultaatgerichte samenwerkingsverbanden.  Ik verbind strategie aan operatie en operatie aan strategie. Ik richt mij vooral op professionals en organisaties in de non-profitsector.
 
In mijn werk zoek ik steeds de combinatie van direct en indirect klantcontact. Direct hulpverlenend contact met mensen die vragen of problemen hebben en tegelijkertijd samen met professionals werken aan kwaliteitsontwikkeling is een verbinding die ik uitdagend en inspirerend vind.  Zie voor mijn werkervaring, opleiding en producten mijn LinkedIn pagina.
 
Mijn werkstijl? Ik ben betrokken, betrouwbaar, uitnodigend, energiek, ruimdenkend, direct waar nodig, en doelgericht. Ik kan mensen in persoonlijke of professionele relaties met elkaar verbinden.